Käyttöehdot

Palvelua ylläpitää Winestate Oy (Winestate).

Sopimusehdot

Käyttämällä Viinikassi.fi-verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamana jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee välittömästi poistua Viinikassi.fi-verkkosivustolta.

Winestate voi ajoittain tehdä muutoksia verkkosivuston käyttöehtoihin, käyttäjän tulee säännöllisesti tutustua näihin käyttöehtoihin.

Viinikassin käyttö ja uutiskirjeen tilaaminen vaativat 18 vuoden ikää.

Joidenkin Viinikassi.fi-verkkosivustoon sisältyvien yksittäisten sivujen tai palvelujen käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten käyttöehtojen hyväksymistä näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi. Tiettyjen verkkopalveluiden käyttö voi olla maksullista. Yksittäisten palvelujen yhteydessä ilmoitetaan palvelun maksullisuudesta ja palveluun littyvistä muista ehdoista. Mikäli erilliset käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan kyseisiin sivuihin ja/tai palveluun lähtökohtaisesti omia erillisiä käyttöehtoja, joita nämä yleiset käyttöehdot täydentävät.

Kolmannen osapuolen palvelut ja linkit

Yksittäisiin Viinikassi.fi-verkkosivuston osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai kilpailuja tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita. Winestate ei ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö tai muu hyödyntäminen luo sopimussuhteen käyttäjän ja tällaisen kolmannen osapuolen välille, ei käyttäjän ja Winestaten välille.

Winestate ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin Viinikassi.fi-verkkosivustosta on linkkiyhteys ja jotka on tehty ja julkaistu jonkun muun kuin Winestaten toimesta. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla.

Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet

Viinikassi.fi-verkkosivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta tekstit, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

Viinikassi.fi-verkkosivustolla esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Winestaten tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla ilman Winestaten tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta. Viinikassi.fi-verkkosivuston, sen osien tai sillä olevien palvelujen taikka linkkien käyttö ei muodosta käyttöoikeutta edellä mainittuihin immateriaalioikeuksiin tai muihin Winestate tai kolmannen tahon immateriaalioikeuksiin.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttäehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Flowinelle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

Toimitettu aineisto

Lähettämällä aineistoa Viinikassi.fi-verkkosivustolle, esimerkiksi sähköpostitse tai osallistumalla keskusteluun, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

Winestate on oikeus käyttää, muokata ja julkaista lähtetty aineisto Viinikassi.fi-verkkosivustolla, sähköpostiviesteissä tai muun median välityksellä. Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän- tai muita suojattua oikeuksia. Käyttäjä vastaa Winestatelle kaikista  kohtuullisista kuluista, jotka aiheutuvat Winestatelle lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Winestatea kohtaan. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Winestatea kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähetttäessään aineistoa Viinikassi.fi-verkkosivustolle tai sen välityksellä Winestate voi halutessaa sitoumuksetta ja ilman korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähtettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai tuotteeseen tai palveluun.

Winestatetella on syytä ilmoittamatta oikeus olla julkaisematta käyttäjän lähettämää materiaalia. Winestatetella on oikeus harkintansa mukaan ja ilmoittamatta poistaa lähtetetty aineisto. Winestate ei vastaa teknisten vikojen, huoltotöiden, tietoliikennehäiriöiden tai muiden vastaavien syiden aiheuttamista  katkoksita sivujen esittämisessä. Lähetettyä materiaali ei palauteta ja materiaali voidaan hävittää ilmoittamatta siitä materiaalin lähettäjälle.

Winestaten vastuu

Viinikassi.fi-verkkosivuston sisältö esitetään sellaisenaan sitoumuksetta. Winestate ei vastaa sivuston tai sen osien sisällöstä, oikeudellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta sekä kiistää kaikki nimenomaiset ja oletetut takuut ja vastuut. Winestate varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsy verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito. Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että verkkosivuston ja sen osien hyödytäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.