Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laadittu 1.5.2008 muokattu 31.3.2015

1. Rekisterinpitäjä
Winestate Oy
Ruoholahdenkatu 21
00180 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Janina Vierre
Winestate Oy
Ruoholahdenkatu 21
00180 Helsinki
09 565 8900

3. Rekisterin nimi
Viinikassi.fi- verkkosivuston käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Viinikassi.fi verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, asiakaskannan analysointiin ja luokitteluun joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– syntymäaika
– sähköpostiosoite
– osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjästä tallennetaan tiedot, jotka käyttäjä itse luovuttaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmasille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Viinikassi.fi-verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään (Apsis), joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.