Viinien luokittelu

Viinit luokitellaan eri tuottajamaissa paikallisten laadunvalvojien toimesta. Karkeasti luokiteltuna viinit ovat jaettavissa pöytäviineihin, maaviineihin ja laatuviineihin. Laatuviinitkin luokitellaan useimmiten vielä korkeaan ja kaikkein korkeimpaan luokkaan.

Esimerkiksi Ranskassa kaikki viinit jaetaan neljään pääluokkaan. Luokittelusta vastaa Institut Nationale des Apellations d’Origine (INAO). Pääluokkien lisäksi viinit myös laatuluokitellaan erikseen, jolloin luokituksen saa viiniä tuottava tarha – ei automaattisesti jokainen samaan luokkaan kuuluva viini.

Ranskalaisten viinien luokitus:

  • Vins de Table

Pöytäviinit, alin luokitus, Käytetään myös nimitystä vin de consommation courante. Alkoholipitoisuus vähintään 8,5 prosenttia.

  • Vins de Pays

Tietyiltä alueilta peräisin olevat maaviinit. Alueet on jaettu vielä seuraaviin ryhmiin: zonal (pieni kunta tai alue), départemental (maakunta) ja regional (suuralue).

  • Vins Délimités de Qualité Supérieure (VDQS)

Toiseksi korkein luokitus.

  • Appellation d’Origine Contrôléé (AOC)

Ranskalaisten viinien korkein laatuluokka, johon enemmistö maassa tuotetuista viineistä lukeutuu. AOC-viinejä saadaan vain tietyiltä alueilta ainoastaan alueelle tyypillisistä rypälelajikkeista, joiden hehtaarisadon alueellinen määrä on rajoitettu. Valmistusmenetelmien on oltava alueelle tyypillisiä ja alkoholipitoisuuden vähimmäistaso on tarkoin määrätty. Pienten AOC-alueiden viinit ovat parhaita, sillä niihin kohdistuvat kaikkein tarkimmat vaatimukset.

Italialaisten viinien luokitus

Italiassa viinien luokittelusta ovat vastanneet consorziot, eli eri alueiden tuottajia edustavat ryhmittymät. Sittemmin luokitusta valvoo Italian maatalousministeriö. Italialaisista viineistä tulee tietää se, että luokittelu on vähemmän luotettavaa ja epätarkempaa kuin esimerkiksi ranskalaisten viinien luokittelu.

  • Vino da Tavola ( VdT, pöytäviinit)
  • Indicazione Geografiche Tipiche (IGT), käytetään myös uudempaa kirjoitusmuotoa Indication Geographia Tipica

Peräisin tietyiltä alueilta, valmistettava alueelle tyypillisistä rypälelajikkeista.

  • Denominazione di Origine Controllata (DOC)

Luokka luotiin vastaamaan Ranskan AOC-luokitusta, mutta DOC-luokassa viinien laatuvaatimukset ovat mahdollisesti matalampia ja siksi kaikki DOC-viinit eivät välttämättä vastaa laadullisesti täysin AOC-luokan viinejä.

  • Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)

Korkein laatuluokka italialaisille viineille. Tähänkin luokkaan todella kuluvista viineistä on esiintynyt jonkin verran epävarmuutta, samoin DOCG-viinien todellisesta määrästä.

Kreikka on viinimaista vanhin

Kreikkalaiset viinit luokitellaan pääsääntöisesti samoihin luokkiin kuin muutkin viinit. Laatuviinialueista käytetään kirjainyhdistelmää OPAP, väkevöityjen viinien alueista OPE. Merkinnät epilegmenos ja edika epilegmenos vastaavat reservaa ja grand reservaa, viinin kypsyttämisajan vähimmäisvuosien mukaan.